Нашите услуги

 

В помощ на бизнеса.

 

обслужване по трудова медицина

• оценка на риска

• разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

• наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа;

• обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

• анализ на организацията на труда и методите на работа за по-доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и трудоспособността;

• разработване на годишен обобщен анализ на здравното състояние на работниците

Обслужване

Всички функции на служба по трудова медицина по Наредба 3 / 2008 за СТМ. Можем да поемем също всички Ваши административни задължения като работодател по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обучение на членовете на КУТ и на длъжностните лица.

Профилактични прегледи

Всички необходими медицински прегледи по Наредба 3 / 1987. В нашите кабинети или по работните места в цялата страна. Преценки за годност за длъжността. Предпътни медицински прегледи.

Консултации

Консултации и решения по широк кръг въпроси. Нашият екип подготви и изпълни успешно 4 проекта за подобряване условията на труд с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд. Разработка и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси

Как можем да Ви помогнем…

Пригежаваме широк кръг от експертиза и умения

 

Свържете се с нас за да Ви бъдем полезни.

 • Обслужване СТМ
 • Административна помощ
 • Профилактични прегледи
 • Първични прегледи
 • Консултации
 • Специализиран софтуер
 • Европейски проекти по безопасен труд и УЧР
 • Измервания факторите на работната среда
 • Предпътни медицински прегледи
 • Прегледи за постъпване на работа
 • Медицински прегледи за шофьори
 • Оценка на риска
 • Здравен анализ
 • Помощ при проверки и трудови злополуки
 • Консултации по професионални заболявания и трудови злополуки