За нас

СТМ Цитолаб е регистрирана служба по трудова медицина от 2005 година.

10 години обслужваме работодатели в цялата страна

Нашият екип изпълни успешно три проекта за подобряване условията за безопасен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС

10

години опит

3 000

потребителя

3

успешно реализирани проекта по ОПРЧР

Контрол и консулт на:

обслужване по трудова медицина

• оценка на риска • разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; • наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа; • обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. • анализ на организацията на труда и методите на работа за по-доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и трудоспособността; • разработване на годишен обобщен анализ на здравното състояние на работниците

Book an appointment with Цитолаб СТМ using SetMore